NFK DokuWiki

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα

User Tools

Site Tools


opo:nl:opt:socpol

Sociale en Politieke Wijsbegeerte

Vakbeschrijving

Studiemateriaal

Cursus bij de cursusdienst van Politika

Slides en bijkomende teksten op Toledo

Opinies

Thematische cursus, soms ben je de rode draad van de cursus een beetje kwijt, maar uiteindelijk hangt alles mooi aan elkaar!

Vandevelde is een aangename lesgever, vertelt ook vaak anekdotes, meerwaarde!

Het werkcollege is minder interessant om te volgen: het wordt goed gegeven, maar de echte 'discussie' wordt niet aangegaan. Deels omdat de meerderheid van de studenten geen filosofische basis heeft.

Downloads

Examenvragen

* Vergelijk Hobbes' opvatting van het sociaal contract met die van Locke.

* Wat is de basis van de maatschappij volgens Girard?

* In welke zin biedt Foucault een alternatief voor het klassieke machtsdenken?

* Wat is een collectief actieprobleem en hoe kan dit vermeden worden?

* Hume en Smith hun opvatting over ethiek.

* In welke zin is het Marxisme totalitair en wat zegt Lefort daarover?

* Wat is rechtvaardigheid bij Plato, Aristoteles, Rousseau, Marx, Nozick?

* Noem de theorie van de menselijke conditie (H. Arendt).

* Leg uit: oorspronkelijke toe-eigening, deliberatieve democratie, discriminatie.

opo/nl/opt/socpol.txt · Last modified: 03-06-2016 20:31 by praesidium