NFK DokuWiki

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα

User Tools

Site Tools


opo:nl:ba3:sem1:rzl

Religie, Zingeving en Levensbeschouwing

Vakbeschrijving

KULeuven Vakpagina

Gegeven door Joris Geldhof

Studiemateriaal

 • Reader met teksten en artikels, verkrijgbaar vij de cursusdienst.

Opinies

“Hij zegt wel een keer of drie iets interessants op die dertien uren die hij geeft. Over het algemeen is het echter nogal saai. Geldhofs dweperij met Baader leidt er ook wel een beetje toe dat andere filosofen nogal karikaturaal voorgesteld worden: “Kijk: een analogie bij Kant. Dat hadt ge niet verwacht, he?” Uiteraard wel. Kant staat vol analogieën. Maar goed, dat was zijn eerste jaar, misschien moest hij nog wat oefenen. Hij had wel een aantal dingen gepland die er interessant uitzagen, maar waar de tijd voor ontbrak.”
“De engel in hoogsteigen persoon die u laat 'duiken' in het romantische gedachtegoed.”

Downloads

Examenvragen

Met dank aan o.a. Emma Van Molle & Nina Le Compte

2020-2021

 • Citaat van Daneels over het feit dat religie en wetenschap elkaars hoogmoed moeten bestrijden volgens hem. Wat vind je hier van?
 • Hoe verhoudt de moderniteit zich ten opzichte van de verlichting. Waarom is dit vandaag nog relevant?
 • Welke ideeënhistorische argumenten zijn er om te beargumenteren dat de romantiek van invloed kan zijn op de hedendaagse invulling van religie?
 • Standaard bijvraag: wat vond je het meest interessant aan de cursus, wat was voor jou de grootste revelatie van de cursus, wat van de cursus sprak je het meest aan, enz.

2016-2017

 • Leg de metafysica en de kenleer van Baader uit.
 • Leg de essentie van de epistemologie van Baader uit aan de hand van tekstfragmenten. Wat is de link met het religieuze?
 • Geef de kritiek van Baader op Descartes en vertel wat ons dat 'reveleert' over de spanning tussen moderniteit en religie.
 • Wat is volgens Baader de verhouding tussen de wil en de rede in de geloofsact?
 • Hoe bepaalt Schleiermacher het wezen van de religie in de besproken tekst?
 • Relativeer de positie van Schleiermacher als grondlegger van het experientialisme.
 • Hoe bewaart Baader het evenwicht tussen de rede en de wil in de geloofsact?
 • Welke christelijke kernbegrippen gebruikt Baader in zijn stellingen over de religieuze liefde?

2013-2014

1. fichte en spinoza uitleggen, wat de romantici daarmee doen, en waarom da organisch is 2. citaten schelling, wat is daar romantisch aan (3. wie ge 't leukste vond, Baader of Schleiermachien)

1. Op welke manier droegen Fichte en Spinoza bij aan het romantische begrip van organisme 2. Hoe houdt Baader het evenwicht tussen eros en agapè in zijn 'vierzig setze sur ein religiose erotiek'? (3. Wat was voor jou in de cursus de grootste revelatie?)

1. kern van Baaders epistemologie adhv Theorie des Erkennens + waarom religieus 2. Link tussen Baaders epistemologie en metafysica. (3. Wat hebben we geleerd ?)

1. De kritiek van Baader op Descartes en dat linken aan de spanning tussen moderniteit en religie. (+ wat vind je zelf de meest interessante punten in die kritiek) 2. Welke principes uit de (Christelijke) religie liggen aan de basis van de kern van Baaders theorie in die 40 stellingen over religieuze erotiek? (3. Wat is het meest interessante inzicht in heel de cursus?)

1. Aantonen dat zowel erotische als agapeische liefde aan bod komt in “40 satze …” van Baader 2. Dat het experiëntele wat gerelativeerd moet worden bij Schleiermacher. 3. Wat het interessantste was in de cursus

1. kritiek van Baader op descartes 2. wat zijn de kernbegrippen ontnomen aan de christelijke godsdienst de centraal staan in religeuze erotiek

1. Leg Baader's epistemologie uit aan de hand van de Theorie des Erkennens en duid aan waarom deze religieus van aard is. 2. In welke zin zijn de wil en de rede relevant voor de geloofsact bij Baader (Bijvragen: Was hij de eerste die wil en rede samen wilde denken? In welke zin is hij daarom kind van zijn tijd? In welke zin is het relevant dat hij katholiek christelijk was?) (3. Wat sprak je het meest aan en wat blijft je bij) 1. Geef verschilende manieren waarop we romantiek hedendaags relevant kunnen benaderen. 2. Hoe houdt Baader het evenwicht tussen eros en agapè in zijn 'vierzig setze sur ein religiose erotiek'?

1. Baader's epistemologie aan de hand van theorie des Erkennens en aangeven waarom deze als religieus te benoemen is 2. Aangeven hoe Baader's epistemologie zijn weerslag heeft in zijn metafysica

2011-2012

 • Wat is de kritiek van Baader op Descartes? Wat onthult dat over de spanning tussen religie en Verlichting?
 • Op welke manier bepaalt Schleiermacher in de Tweede Redevoering het wezen van de religie?
 • Wat is de relatie tussen rede en wil?
 • Wat heeft u geleerd uit deze cursus?
 • Wie draagt uw voorkeur weg, Baader of Schleiermacher?
 • Leg de metafysica van Baader uit.

2008-2009

 • Waarom zegt Schelling dat geïsoleerde waarheid niet bestaat en dat filosofie een 'systeem' is? Waarom is dit een Romantische visie?
 • Ondermijnt het evenwicht tussen eros en agape niet de radicaliteit van het christelijk liefdesgebod?
 • Wat is de kern van Baaders epistemologie?
 • Is de christelijke geloofsinhoud verzoenbaar met de postmoderne mentaliteit? Waarom (niet)?

2007-2008

 • Tekstvraag: Schelling: “Es gibt keine einzele oder isolierte Wahrheit.” Breng dit in verband met de romantiek.
 • Cursusvraag: Bepsreek het leven van von Baader tot 1820. Waarom zei men van hem zowel tijdens als na zijn leven dat hij een echte romanticus was?
opo/nl/ba3/sem1/rzl.txt · Last modified: 09-07-2021 10:28 by nfk