NFK DokuWiki

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα

User Tools

Site Tools


opo:nl:ba3:sem1:fenomenologie

This is an old revision of the document!


Fenomenologie en Hedendaagse Continentale Wijsbegeerte

Vakbeschrijving

Studiemateriaal

 • Reader met teksten verkrijgbaar bij cursusdienst
 • Slides als leidraad bij de lessen

Opinies

Downloads

Examenvragen

2013-2014 (Ullrich Melle?)

 • Wat is de transcendentale reductie?
 • Citaat van Heidegger met o.a. de woorden 'Zijn', 'zijnden', 'Dasein', 'Eksistentie', 'denken', 'waarheid', 'hoeder', etc.
 • Wat is het fundamentele verschil tussen Husserls fenomenologie en Heideggers zijnsdenken?
 • Leg het wezen van de taal uit bij Heidegger.
 • Welke twee (fundamentele) methoden gebruikt Husserl in zijn fenomenologie.
 • Leg uit: Husserl: descriptief-eidetische wetenschap van transcendentaal bewustzijn
 • Vergelijk het subjectivisme van Husserl met dat van Sartre.
 • Citaat Husserl: de wereld is transcendent.
 • Wat is de visie van het poststructuralisme op het subject
 • Mauvaise foi bij Sartre
 • Hoe ziet het posstructuralisme het moderne subject
 • Wat is Husserl zijn visie op de kritiek van de transcendentale zelf-ervaring
 • Citaat van Sartre over de mens die niets buiten zijn handelen is
 • Leg uit transcendentale fenomenologische reductie.
 • Wat is het fundamentele verschil tussen Husserl en Heidegger?
 • verschil tussen husserls transcendentale fenomenologie en heideggers zijnsdenken
 • Leg uit: ontologische differentie
 • Citaat van husserl over de fenomenologische reductie
 • Wat vindt het poststructuralisme over het moderne subject
 • Generalthesis van de natuurlijke instelling
 • Examenvragen 2012-2013
 • Leg uit: natuurlijke ingesteldheid
 • Verhouding tussen filosofie en de wetenschap bij de 3 filosofen.
 • leg de twee grondmethoden van husserl uit
 • vergelijk il y a en het niets van heidegger
 • verhouding fenomenologie - psychologie volgens Husserl
 • citaat Levinas over relatie tot de ander, het licht
 • Leg het transcendentaal idealisme van Husserl uit adhv 'ideeen I'

2011-2012

 • Wat is de rol van het voorbeeld van grof vuil in de analyse van paragraaf 16 van SZ en UKW?
 • Wat is de “raadselachtige blijmoedigheid van de Grieken” voor Nietzsche en hoe verklaart hij dit?
 • Levinas bespreekt drie soorten andersheid. Welke? Bespreek.
 • Wat is de rol van de “3e blik” uit het grofvuil voor de analyse van Heidegger SZ §16, Levinas & Nietzsche?
 • Geef het koor zomaar wat commentaar bij wat gebeurt op de scène?
 • Je hebt houten en marmeren standbeelden. Commentaar.
 • Wat is het Griekse mirakel?
 • Heidegger zegt: “De metafysica springt 'over'”. Waar wordt er hier overgesprongen? En wat is het gevolg daarvan?
 • Het 'naakte' wordt in Totalité & Infini in verband gebracht met een ding zonder functie. Schoonheid zou dat veranderen. Leg uit. Zegt Levinas hetzelfde in De l'existence à l'existant?
 • Leg uit: De verschillende appreciatie van abstracte kunst bij Levinas en Heidegger.
 • Wereldverlies en Wereldverval. Situeer en leg het verschil uit.
 • Wereldverlies-wereldverval
 • De boom van kennis bij Descartes
 • Wat is een choreet? Wat is een choreeg?
 • “Eeuwig glimlacht de Mona Lisa” Verklaar.
 • Wat is een existentiaal?
 • De twee etymologiën van Dionysos.

2007-2008

 • Verklaar de ondertitel van het boek (een uitleiding in de hedendaagse wijsbegeerte) en geef een voorbeeld.
 • De dubbele betekenis van 'institutie' speelt Arendt parten: verklaar.
 • Welk subjectsbegrip blijkt uit de reactie op de Deense cartoons? Waar vinden we dit terug in de wijsbegeerte?
 • Leg uit: Facticiteit en geldigheid bij Habermas. Welke derde optie wordt hierdoor uitgesloten?
 • De kunstopvatting bij Heidegger sluit symbolisatie uit. Hoezo?
 • Hoe kan de hypothese van Aries kracht bijgezet worden vanuit de me-ontologie en na de herformulering van deze hypothese?
 • Verschuiving van betekenis van 'idool' bij Bacon
 • de wetgever bij Arendt
 • de satz vom grund en foucault
 • existentiaal - verschil tussen existentiaal en categorie
 • retroactieve fabulatie

2006-2007

 • Existentiaal - existentieel uitleggen
 • Is het “zich tonen in woorden en daden” meer dan alleen maar een beschrijving van wat er in het handelen gebeurt? Zit er een theorie achter?
 • “Die Öffentlichkeit verdunkelt alles”.
 • Bespreek het kunstwerk ivm a) werk en b) handelen
 • “De ander is de doublette van het zelf” bespreek uitsluitend mbt Heidegger.
 • Arendt: tweede geboorte, en spreekt Heidegger ook over zoiets?
 • Fundamentalontologisch. Leg uit.
 • Citaat van Heidegger dat niet in Sein und Zeit staat maar hij wel in de les heeft besproken. Helaas ben ik vergeten wat het precies was, maar het laatste woord was Unheimlich.
 • medezijn en er-mede-zijn existentieel en existentiaal
 • kunstwerk handelen en werk
 • tweede geboorte Ar en Heid
 • Wie zei 'Das Licht des Öffentlichkeit verdunkelt alles' en waarom?
 • Wie heeft hier een andere mening over?
 • Wat verstaat Heidegger onder reflectie?
 • Bespreek de daimon bij Arendt en de 'geactualiseerde' versie ervan.
 • verklaar zijn notie van oneindigheid. hoe deformaliseert hij dat? en welke notie van oneindigheid wijst hij daarmee af.
 • Bijvraag: wat zijn de problemen met die deformalisering
 • verband eros - profanatie
 • Levinas zal 'de vruchtbaarheid tot ontologische categorie verheffen'. Licht toe.
 • Onzichtbaarheid is geen privatief begrip bij Levinas. Leg uit en bespreek enkele beperkingen die hij hierdoor aan zijn visie oplegt. (of iets in die aard, want ik weet totaal niet meer wat de verwoording was)
opo/nl/ba3/sem1/fenomenologie.1448814649.txt.gz · Last modified: 29-11-2015 17:30 by nfk