NFK DokuWiki

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα

User Tools

Site Tools


opo:nl:ba2:sem2:wijsgerige_antropologie

This is an old revision of the document!


Wijsgerige Antropologie

Vakbeschrijving

Een hoofdstuk over lust/genot met als hoofdrolspelers Plato, Aristoteles, Freud, Lacan en Augustinus. Het tweede hoofdstuk gaat over symbolen en symboolhandelingen. Twee symbooltheorieën worden besproken en er wordt ingegaan op religie vanuit symbolisering. In het laatste hoofdstuk wordt psychoanalyse besproken: waarom is ze de laatste jaren in ongenade gevallen, wat is haar onderzoeksdomein (vanuit hoe de psychoanalyse nadenkt over seksualiteit) en hoe werkt psychoanalytische therapie?

In het academiejaar 2010-2011 waren er ook nog drie gastlessen: Katrien Schaubroek over Liefde, Gerbert Faure over het pessimisme bij Schopenhauer en Kristof Nijssens over Deleuze en Guattari.

Studiemateriaal

 • Staat allemaal op toledo

Opinies

Downloads

Examenvragen

Met dank aan Nina Roox & Nynke Van Uffelen.

2014-2015 (Paul Moyaert)

 • Wat is het verband tussen de melancholie en de doodsdrift?
 • Waarom kan de nacht van het mystieke lijden gezien worden als een scharniermoment?
 • Waarom is Augustinus het niet eens met het Griekse intellectualisme?
 • Wat is de expressivistische symboolleer en wat is hier problematisch aan? Illustreer met een voorbeeld.
 • Wat verstaat Freud onder autoerotisme en hoe vormt dit een probleem voor hem? Hoe lost hij dit probleem op?
 • Volgens sommigen liggen godsdienst en wetenschap op dezelfde as. Leg uit. Waarom is deze visie problematisch voor gelovigen?
 • Vergelijk genot bij Plato en Freud
 • Wat is akrasia, en geef een voorbeeld. Is dit hetzelfde als hang naar het kwaad?
 • Vergelijk Eros bij Plato met de christelijke mystiek.
 • Foto als reliek
 • Perversie ligt in verlangende van normale seksualiteit (b) Waarom de ideologiekritiek aansluiting zocht bij Freud.
 • Freuds driftprinicipe is modern, leg uit.
 • Plato & Augustinus definiëren genot negatief, leg uit.
 • Barmhartigheid in een seculiere samenleving.
 • Expressivisme, wat is er fout aan?
 • Vergelijk Aristoteles met Lacan met betrekking tot de stelling dat genot inhoud heeft.
 • Leg liefdesverlangen bij Socrates uit en de kritiek van Plato hierop.
 • Wat is betekenisincarnatie? (b) Leg uit: wezenlijk indirecte symbolen
 • Leg uit waarom Freuds driftwerking Modern is (b) Leg uit: psychiatrie als hulpmiddel bij Freud.
 • Aristoteles onderscheidt genot met en zonder inhoud, left uit wat hij verstaat onder genot met inhoud en geef een voorbeeld. (b) Het Grieks intellectualisme meent da tje enkel slecht handelt onder bepaalde omstandigheden, welke zijn dit?
 • Welke argumenten geven filosofen om aan te tonen dat verlieffdheid geen liefde is? (b) 2de fase van het mystieke lef uit
 • Wat is het verband tussen IS en ontwikkelingspsychologen? (b) Waarom is het Christendom niet schuw van iconen in vergelijking met het Jodendom?
 • (boek) Melancholie in verbinding brengen met de doodsdrift (b) (boek)Freud gebruikt melancholie als argument voor agressie als zelstandige agressiedrift, leg uit

2012-2013 (Paul Moyaert)

 • “Genot heeft inhoud.” Vergelijk Lacan en Aristoteles.
 • Geef de argumenten (zijn er 6) waarom Freud er een bredere opvatting van seksualiteit op nahoudt.
 • Volgens Barthes is Sade's literatuur postmodern. Leg uit.
 • Leg uit: betekenisincarnatie

2011-2012 (Paul Moyaert?)

 • Hoe gelijken iconen op relieken? leg uit
 • Waarom is genot moreel onbetrouwbaar volgens Plato?
 • (Welke argumenten geeft Freud voor zijn uitgebreid beeld over seksualiteit?)
 • Hoe kan een positieve geluksopvatting een antwoord zijn op Schopenhauer zijn pessimisme.
 • Verschillende verlossingsmodellen van Nieztsche
 • Genot = sensatie in de Moderniteit: leg uit + problemen
 • 3 redenen waarom liefde geen verlangen is
 • Heel het stuk van Godsdienst-Wetenschap (intellectualistische uitleg)

2010-2011

 • Vergelijk de argumentatie voor de negatieve morele beoordeling van lust/genot van Plato en Augustinus.
 • Bespreek seksualisering bij Lacan.
 • Waarom werken foto's soms als iconen?
 • Hoe moet men volgens een niet-ontwikkelingspsychologische visie op de psychoanalyse nadenken over het complex van het anale?
 • Waarom is de natuur van de mens volgens Augustinus geperverteerd?
 • De waarheid van de gelijkenis ligt niet in de overeenkomst. Leg uit.
 • Lacan en Aristoteles: voor beiden heeft genot inhoud en toch verschillen ze van elkaar. Leg uit.
 • Waarom heeft de psycho-analyse in vroegere tijden een bondgenootschap afgesloten met de ideologiekritiek?
 • Welke genietingen vallen niet onder de definitie van Plato, en hoe lost hij dit op?
 • Waarom zijn symboolhandelingen volgens de intellectualistiche symbooltheorie een vergissing?
 • Vergelijk de definitie van genot bij Plato en Aristoteles
 • Wat mankeert er nog aan de expressionistische symbooltheorie?
 • Wat betekent de stelling dat lust moreel neutraal is? Augustinus was het hiermee oneens, waarom?
 • In welk opzicht is Freuds opvatting van seksualiteit modern?

Vragen over gastcolleges

 • Wat bedoelt Frankfurt met “contingent volitional necesseties” (in de context van Liefde)?
 • Wat is Frankfurt's visie op de liefde?
 • Wat is de 'properties-view' en wat zijn de moeilijkheden? Hoe volgt hieruit de visie van Velleman op liefde?
 • Leg uit: lichaam zonder organen, axiomatisering en codering, binaire machines (Deleuze)
 • Welke argumenten geeft Schopenhauer voor zijn metafysisch pessimisme?
 • Welke kritieken kan op de theorie van de propertyview in de liefde gegeven worden en hoe volgt de theorie van Velleman hieruit?
 • leg uit: Bij Deleuze en Guattari, vloeit het gebrek voort uit het verlangen en niet omgekeerd
opo/nl/ba2/sem2/wijsgerige_antropologie.1448807777.txt.gz · Last modified: 29-11-2015 15:36 by nfk