NFK DokuWiki

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα

User Tools

Site Tools


opo:nl:ba2:sem1:anglo-amerikaanse

This is an old revision of the document!


Overzicht van de recente Anglo-Amerikaanse wijsbegeerte

Vakbeschrijving

Studiemateriaal

 • Reader met teksten
 • Slides
 • Uitgeschreven cursus op Toledo bevat een pak meer info dan de slides
 • Boek “De Transparantie van de Waarheid” door Filip Buekens

Opinies

“Prof. Buekens heeft een extreem analytische kijk, en zijn lesgeven mist elke notie van structuur, maar zijn enthousiasme en gedegen kennis over dit uitermate interessante vakgebied maken veel goed.”
“De hoorcolleges zijn doorspekt van interessante anekdotes en 'wist-je-datjes'.”

Downloads

Examenvragen

2015-2016 (Filip Buekens)

 • Welke rol speelt het transparantieprincipe in argumenten die waarheid niet in termen van een correspondentierelatie willen analyseren?
 • Wat maakt accuraatheid relatief ? Waarom geldt die redenering voor ‘waarheid' niet?
 • Welke rol speelt het afwijzen van een conceptuele analyse van ‘vrij handelen’ in ‘Freedom and Resentment’?
 • Waarom is de vaagheid van veel concepten geen fundamenteel bezwaar tegen het gebruik van die concepten?
 • Waarom en onder welke voorwaarden heeft kennis van de etiologie van een overtuiging normatieve impact? Link met colleges.
 • Cognitivisme in de ethiek stelt dat morele attituden het best als overtuigingen kunnen worden opgevat, en dat sommige van die overtuigingen bovendien waar zijn. Welke opvatting in de epistemologie moet je volgens Sharon Street aan deze stelling toevoegen als je cognitivist én Darwiniaan omtrent morele overtuigingen wil zijn?
 • Welk verband kun je leggen tussen compositionaliteit van de inhoud van opvattingen en onze feilbaarheid?
 • “De taal legt vast wat het geval is.” Waarom kan Rudolf Carnap in “Empiricism, Semantics and Ontologie” hiermee slechts gedeeltelijk eens zijn?
 • Citaat uitleggen: “If the subjective character of experience is fully comprehensible only from one point of view, then any shift to greater objectivity—that is, less attachment to a specific viewpoint—does not take us nearer to the real nature of the phenomenon: it takes us farther away from it.”
 • Wat is het Ultimatum spel? Verband met metaethiek?

2013-2014 (Filip Buekens)

 • Begripsvraag. Reconstrueer in een leesbaar en helder essay de positie van P.F. Strawson in ‘Freedom and Resentment’ vanuit de opvattingen van Carnap over (de verhouding tussen) Interne en Externe vragen. Laat je leiden door de volgende vragen/suggesties:
  • Hoe biedt Carnap de mogelijkheid om de vragen over determinisme, vrijheid en verantwoordelijkheid te ordenen?
  • Laat zien waar de gelijkenissen en verschillen tussen Carnap en Strawsons gebruik van ‘interne’ en ‘externe’ vragen liggen.
  • Evalueer in het licht van 1 en 2 de reactie van Thomas Nagel op Strawson in The View from Nowhere.
  • Wat zou Carnaps kritiek op Mackie’s stelling dat morele feiten ‘queer entities’ zijn, kunnen inhouden?
 • Inzichtsvraag. Leg uit: waarheid/onwaar is geen gradueel onderscheid en waarheid is niet relatief, terwijl accuraatheid wél gradueel en wél relatief is.
 • Creatieve vraag: We hebben gezien dat John Campbell verdedigt dat kleuren primaire eigenschappen zijn van objecten, en geen ‘secondary qualities’. Is zijn argument volgens jou ook op smaken en smaakervaringen van toepassing?
opo/nl/ba2/sem1/anglo-amerikaanse.1453286321.txt.gz · Last modified: 20-01-2016 11:38 by praesidium