NFK DokuWiki

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα

User Tools

Site Tools


opo:nl:ba2:sem1:anglo-amerikaanse

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
opo:nl:ba2:sem1:anglo-amerikaanse [29-11-2015 14:38]
nfk created
opo:nl:ba2:sem1:anglo-amerikaanse [09-07-2021 11:41] (current)
nfk
Line 4: Line 4:
  
 [[https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/W0AC6AN.htm | KULeuven Vakpagina]] [[https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/W0AC6AN.htm | KULeuven Vakpagina]]
 +
 +Dit vak wordt sinds 2020-2021 niet meer apart gegeven en is nu samengevoegd met Taalfilosofie (zie [[opo:nl:ba3:sem2:taalfilosofie|]])
  
 ===== Studiemateriaal ===== ===== Studiemateriaal =====
Line 10: Line 12:
   * Slides   * Slides
   * Uitgeschreven cursus op Toledo <wrap tip>bevat een pak meer info dan de slides</wrap>   * Uitgeschreven cursus op Toledo <wrap tip>bevat een pak meer info dan de slides</wrap>
 +  * Boek "De Transparantie van de Waarheid" door Filip Buekens
  
 ===== Opinies ===== ===== Opinies =====
Line 15: Line 18:
 > "Prof. Buekens heeft een extreem analytische kijk, en zijn lesgeven mist elke notie van structuur, maar zijn enthousiasme en gedegen kennis over dit uitermate interessante vakgebied maken veel goed." > "Prof. Buekens heeft een extreem analytische kijk, en zijn lesgeven mist elke notie van structuur, maar zijn enthousiasme en gedegen kennis over dit uitermate interessante vakgebied maken veel goed."
  
 +
 +> "De hoorcolleges zijn doorspekt van interessante anekdotes en 'wist-je-datjes'."
 ===== Downloads ===== ===== Downloads =====
  
-{{sem1:anglo-amerikaanse.docx | Uitgebreide lesnota's, met dank aan Stef Frijters}}+{{anglo-amerikaanse.docx | Uitgebreide lesnota's, met dank aan Stef Frijters}}
  
 +{{:opo:nl:ba2:sem1:notities_angloamerikaanse_afgewerkt.pdf| Lesnota's, met dank aan Aaron Soens}}
 ===== Examenvragen ===== ===== Examenvragen =====
 +
 +==== 2015-2016 (Filip Buekens) ====
 +
 +  * Welke rol speelt het transparantieprincipe in argumenten die waarheid niet in termen van een correspondentierelatie willen analyseren?
 +  * Wat maakt accuraatheid relatief ? Waarom geldt die redenering voor ‘waarheid' niet?
 +  * Welke rol speelt het afwijzen van een conceptuele analyse van ‘vrij handelen’ in ‘Freedom and Resentment’?
 +  * Waarom is de vaagheid van veel concepten  geen fundamenteel bezwaar tegen het gebruik van die concepten?
 +  * Waarom en onder welke voorwaarden heeft kennis van de etiologie van een overtuiging normatieve impact? Link met colleges. 
 +  * Cognitivisme in de ethiek stelt dat morele attituden het best als overtuigingen kunnen worden opgevat, en dat sommige van die overtuigingen bovendien waar zijn. Welke opvatting in de epistemologie moet je volgens Sharon Street aan deze stelling toevoegen als je cognitivist én Darwiniaan omtrent morele overtuigingen wil zijn? 
 +  * Welk verband kun je leggen tussen compositionaliteit van de inhoud van opvattingen en onze feilbaarheid?
 +  * “De taal legt vast wat het geval is.” Waarom kan Rudolf Carnap in “Empiricism, Semantics and Ontologie” hiermee slechts gedeeltelijk eens zijn?
 +  * Citaat uitleggen: “If the subjective character of experience is fully comprehensible only from one point of view, then any shift to greater objectivity—that is, less attachment to a specific viewpoint—does not take us nearer to the real nature of the phenomenon: it takes us farther away from it.” 
 +  * Wat is het Ultimatum spel? Verband met metaethiek? 
 +  * Bespreek de picture theory of meaning van Wittgenstein in de Tractatus. Wat is de kritiek van Frege op die theorie?
 +  * Wat maakt accuraatheid relatief ?
 +  * Welke rol speelt common sense in de analyse van ‘vrij handelen’ van P.F. Strawson’s ‘Freedom and Resentment’?
 +  * Waarom en onder welke voorwaarden heeft kennis van de etiologie van een overtuiging normatieve impact? Waar was dit argument relevant in de colleges?
 +  * Cognitivisme in de ethiek stelt dat morele attituden het best als overtuigingen kunnen worden opgevat. Wat is de kritiek van Sharon Street op die opvatting?
 +  * Bestaan getallen volgens Rudolf Carnap? 
 +  * Leg uit in eigen woorden en plaats in de context van zijn filosofie: “If the subjective character of experience is fully comprehensible only from one point of view, then any shift to greater objectivity—that is, less attachment to a specific viewpoint—does not take us nearer to the real nature of the phenomenon: it takes us farther away from it.”  (Nagel, ‘What is it Like to be a Bat?’)
 +  * Leg het argument uit in de volgende fragment uit Frege, Der Gedanke/The Thought
 +“Auch kann eine Übereinstimmung ja nur dann vollkommen sein, wenn die übereinstimmenden Dinge zusammenfallen, also gar nicht verschiedene Dinge sind. (…) Eine Vorstellung mit einem Dinge zur Deckung zu bringen, wäre nur möglich, wenn auch das Ding eine Vorstellung wäre. Und wenn dann die erste mit der zweiten vollkommen übereinstimmt, fallen sie zusammen. Aber das will man gerade nicht, wenn man die Wahrheit als Übereinstimmung einer Vorstellung mit etwas Wirklichem bestimmt.“ (Frege, Der Gedanke). 
 +  * De tegenstelling tussen interne en externe vragen kwam regelmatig aan bod in de cursus. Beschrijf in een helder essay hoe Carnap dit onderscheid maakt en leg vervolgens in meer gedetailleerde termen uit hoe Peter Strawson het onderscheid gebruikt om zijn compatibilistisch argument uit te leggen.
 +  * Leg uit en geef een plaats in de cursus:
 +“Sociobiologists sometimes confuse vernacular and evolutionary altruism, as when they argue that people cannot really be altruists in the vernacular sense, on the grounds that evolutionary altruism cannot be a reality” (Sober 1988, p. 459).
 +  * Leg uit en plaats in de cursus: ‘Waarheid wordt, net als geluk, onrechtstreeks nagestreefd.’ 
 +  * Leg uit en plaats in de cursus: het onderscheid tussen epistemische redenen voor een overtuiging en pragmatische redenen om iets te geloven. 
 +
 +
 +
  
 ==== 2013-2014 (Filip Buekens) ==== ==== 2013-2014 (Filip Buekens) ====
opo/nl/ba2/sem1/anglo-amerikaanse.1448804289.txt.gz · Last modified: 29-11-2015 14:38 (external edit)