NFK DokuWiki

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα

User Tools

Site Tools


opo:nl:ba2:sem1:anglo-amerikaanse

Overzicht van de recente Anglo-Amerikaanse wijsbegeerte

Vakbeschrijving

KULeuven Vakpagina

Dit vak wordt sinds 2020-2021 niet meer apart gegeven en is nu samengevoegd met Taalfilosofie (zie Analytische wijsbegeerte en taalfilosofie)

Studiemateriaal

 • Reader met teksten
 • Slides
 • Uitgeschreven cursus op Toledo bevat een pak meer info dan de slides
 • Boek “De Transparantie van de Waarheid” door Filip Buekens

Opinies

“Prof. Buekens heeft een extreem analytische kijk, en zijn lesgeven mist elke notie van structuur, maar zijn enthousiasme en gedegen kennis over dit uitermate interessante vakgebied maken veel goed.”
“De hoorcolleges zijn doorspekt van interessante anekdotes en 'wist-je-datjes'.”

Downloads

Examenvragen

2015-2016 (Filip Buekens)

 • Welke rol speelt het transparantieprincipe in argumenten die waarheid niet in termen van een correspondentierelatie willen analyseren?
 • Wat maakt accuraatheid relatief ? Waarom geldt die redenering voor ‘waarheid' niet?
 • Welke rol speelt het afwijzen van een conceptuele analyse van ‘vrij handelen’ in ‘Freedom and Resentment’?
 • Waarom is de vaagheid van veel concepten geen fundamenteel bezwaar tegen het gebruik van die concepten?
 • Waarom en onder welke voorwaarden heeft kennis van de etiologie van een overtuiging normatieve impact? Link met colleges.
 • Cognitivisme in de ethiek stelt dat morele attituden het best als overtuigingen kunnen worden opgevat, en dat sommige van die overtuigingen bovendien waar zijn. Welke opvatting in de epistemologie moet je volgens Sharon Street aan deze stelling toevoegen als je cognitivist én Darwiniaan omtrent morele overtuigingen wil zijn?
 • Welk verband kun je leggen tussen compositionaliteit van de inhoud van opvattingen en onze feilbaarheid?
 • “De taal legt vast wat het geval is.” Waarom kan Rudolf Carnap in “Empiricism, Semantics and Ontologie” hiermee slechts gedeeltelijk eens zijn?
 • Citaat uitleggen: “If the subjective character of experience is fully comprehensible only from one point of view, then any shift to greater objectivity—that is, less attachment to a specific viewpoint—does not take us nearer to the real nature of the phenomenon: it takes us farther away from it.”
 • Wat is het Ultimatum spel? Verband met metaethiek?
 • Bespreek de picture theory of meaning van Wittgenstein in de Tractatus. Wat is de kritiek van Frege op die theorie?
 • Wat maakt accuraatheid relatief ?
 • Welke rol speelt common sense in de analyse van ‘vrij handelen’ van P.F. Strawson’s ‘Freedom and Resentment’?
 • Waarom en onder welke voorwaarden heeft kennis van de etiologie van een overtuiging normatieve impact? Waar was dit argument relevant in de colleges?
 • Cognitivisme in de ethiek stelt dat morele attituden het best als overtuigingen kunnen worden opgevat. Wat is de kritiek van Sharon Street op die opvatting?
 • Bestaan getallen volgens Rudolf Carnap?
 • Leg uit in eigen woorden en plaats in de context van zijn filosofie: “If the subjective character of experience is fully comprehensible only from one point of view, then any shift to greater objectivity—that is, less attachment to a specific viewpoint—does not take us nearer to the real nature of the phenomenon: it takes us farther away from it.” (Nagel, ‘What is it Like to be a Bat?’)
 • Leg het argument uit in de volgende fragment uit Frege, Der Gedanke/The Thought

“Auch kann eine Übereinstimmung ja nur dann vollkommen sein, wenn die übereinstimmenden Dinge zusammenfallen, also gar nicht verschiedene Dinge sind. (…) Eine Vorstellung mit einem Dinge zur Deckung zu bringen, wäre nur möglich, wenn auch das Ding eine Vorstellung wäre. Und wenn dann die erste mit der zweiten vollkommen übereinstimmt, fallen sie zusammen. Aber das will man gerade nicht, wenn man die Wahrheit als Übereinstimmung einer Vorstellung mit etwas Wirklichem bestimmt.“ (Frege, Der Gedanke).

 • De tegenstelling tussen interne en externe vragen kwam regelmatig aan bod in de cursus. Beschrijf in een helder essay hoe Carnap dit onderscheid maakt en leg vervolgens in meer gedetailleerde termen uit hoe Peter Strawson het onderscheid gebruikt om zijn compatibilistisch argument uit te leggen.
 • Leg uit en geef een plaats in de cursus:

“Sociobiologists sometimes confuse vernacular and evolutionary altruism, as when they argue that people cannot really be altruists in the vernacular sense, on the grounds that evolutionary altruism cannot be a reality” (Sober 1988, p. 459).

 • Leg uit en plaats in de cursus: ‘Waarheid wordt, net als geluk, onrechtstreeks nagestreefd.’
 • Leg uit en plaats in de cursus: het onderscheid tussen epistemische redenen voor een overtuiging en pragmatische redenen om iets te geloven.

2013-2014 (Filip Buekens)

 • Begripsvraag. Reconstrueer in een leesbaar en helder essay de positie van P.F. Strawson in ‘Freedom and Resentment’ vanuit de opvattingen van Carnap over (de verhouding tussen) Interne en Externe vragen. Laat je leiden door de volgende vragen/suggesties:
  • Hoe biedt Carnap de mogelijkheid om de vragen over determinisme, vrijheid en verantwoordelijkheid te ordenen?
  • Laat zien waar de gelijkenissen en verschillen tussen Carnap en Strawsons gebruik van ‘interne’ en ‘externe’ vragen liggen.
  • Evalueer in het licht van 1 en 2 de reactie van Thomas Nagel op Strawson in The View from Nowhere.
  • Wat zou Carnaps kritiek op Mackie’s stelling dat morele feiten ‘queer entities’ zijn, kunnen inhouden?
 • Inzichtsvraag. Leg uit: waarheid/onwaar is geen gradueel onderscheid en waarheid is niet relatief, terwijl accuraatheid wél gradueel en wél relatief is.
 • Creatieve vraag: We hebben gezien dat John Campbell verdedigt dat kleuren primaire eigenschappen zijn van objecten, en geen ‘secondary qualities’. Is zijn argument volgens jou ook op smaken en smaakervaringen van toepassing?
opo/nl/ba2/sem1/anglo-amerikaanse.txt · Last modified: 09-07-2021 11:41 by nfk