NFK DokuWiki

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα

User Tools

Site Tools


opo:nl:ba1:sem2:moraalfilosofie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
opo:nl:ba1:sem2:moraalfilosofie [01-12-2015 09:30]
praesidium [Opinies]
opo:nl:ba1:sem2:moraalfilosofie [09-07-2021 11:15] (current)
nfk
Line 3: Line 3:
 ===== Vakbeschrijving ===== ===== Vakbeschrijving =====
  
-[[https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/W0AA4AN.htm|KULeuven Vakpagina]]+[[https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2020/syllabi/n/W0Y04AN.htm|KULeuven Vakpagina]]
  
-Werd vanaf 2012 niet langer door prof. Burms maar door prof. Raymaekers gegeven.+Werd vanaf 2012 niet langer door prof. Burms maar door prof. Raymaekers gegeven. Vanaf 2017 gegeven door Benjamin De Mesel.
  
 ===== Studiemateriaal ===== ===== Studiemateriaal =====
  
-  * Handboek "Ethiek: De Basis" van B. Raymaekers+  * Slides
   * Reader met teksten voor werkcollege   * Reader met teksten voor werkcollege
 +  * Handboek "Basisboek ethiek" van M. van Hees, T. Nys & I. Robeyns \\ <wrap tip>Kan handig zijn, maar is niet noodzakelijk om te slagen, de meeste studenten lezen niet eens in het boek</wrap>
  
 ===== Opinies ===== ===== Opinies =====
 +
 +> De Mesel leest vooral zijn slides af en gooit er toch hier en daar een grapje in. Hij is niet de meest enthousiasmerende prof, maar nog de slechtste niet. De punten voor het examen kunnen soms wat lager uitvallen dan verwacht.
  
 > "Opgelet voor het examen! Prof. Raymaekers heeft hoge verwachtingen en geeft niet snel veel punten. De cursus perfect reproduceren is slechts een 12/20 waard. Hij verwacht dat je laat merken dat je een goed inzicht hebt in de zaak, en een heldere presentatie geeft als antwoord." > "Opgelet voor het examen! Prof. Raymaekers heeft hoge verwachtingen en geeft niet snel veel punten. De cursus perfect reproduceren is slechts een 12/20 waard. Hij verwacht dat je laat merken dat je een goed inzicht hebt in de zaak, en een heldere presentatie geeft als antwoord."
Line 19: Line 22:
  
 > "De lectuurcolleges met Dries Deweer worden steeds met een andere werkvorm opgevat: een keer is het een groepsdiscussie, dan weer in groepjes vragen behandelen en ook eens een volledige analyse van de tekst (J.S. Mill) maken. Bijzonder leerzaam!"  > "De lectuurcolleges met Dries Deweer worden steeds met een andere werkvorm opgevat: een keer is het een groepsdiscussie, dan weer in groepjes vragen behandelen en ook eens een volledige analyse van de tekst (J.S. Mill) maken. Bijzonder leerzaam!" 
 +
 ===== Downloads ===== ===== Downloads =====
 +
 +{{algemene-moraalfilosofie.pdf | Samenvatting, met dank aan Vincent Cuypers}}
  
 {{moraalfilosofie_lectuursessies_2011-2012.pdf | Nota's bij lectuursessies, met dank aan Michiel Rollier}} {{moraalfilosofie_lectuursessies_2011-2012.pdf | Nota's bij lectuursessies, met dank aan Michiel Rollier}}
Line 30: Line 36:
  
 {{moraalfilosofie_examenvragen_opgelost.docx | Opgeloste examenvragen, met dank aan Lorenzo Buti}} {{moraalfilosofie_examenvragen_opgelost.docx | Opgeloste examenvragen, met dank aan Lorenzo Buti}}
 +
 +{{moraalfilosofie_meta-ethiek_-_mogelijke_examenvragen.docx| Mogelijke examenvragen, met dank aan Nina le Compte}}
 +
 +{{samenvatting_normatieve_theorieen.docx| Overzicht Normatieve Theorieën, met dank aan Jade Van de Meulebroecke}}
 +
 +{{samenvatting_moraalfilosofie_2019-2020_met_dank_aan_thor_geunens.pdf| Samenvatting moraalfilosofie (2019-2020), met dank aan Thor Geunens}}
  
 ===== Examenvragen ===== ===== Examenvragen =====
  
-Met dank aan Lorenzo Buti Aaron Soens.+Met dank aan Elisa Wijers, Lorenzo ButiAaron Soens & Michiel Geusens. 
 + 
 +==== 2020-2021 (Benjamin De Mesel) ==== 
 + 
 +  * Grote vragen 
 +    * Tekst P.Singer;  Singer beweert: door meer te geven dan wat mijn eerlijk deel zou zijn als iedereen zou bijdragen (door meer dan £5 te geven), kan ik meer leed voorkomen dan door gewoon mijn eerlijk deel te geven. Omdat ik weet dat niet iedereen zal bijdragen, moet ik meer geven dan mijn eerlijk deel. Dit argument heeft volgens sommigen een absurde conclusie. Welke? En waarom denkt Singer dat die conclusie niet volgt? Leg in dat verband de volgende zin uit: ‘The result of everyone doing what he really ought to do cannot be worse than the result of everyone doing less than he ought to do, although the result of everyone doing what he reasonably believes he ought to do could be’ 
 +    * Leg Mackies relativiteitsargument uit. Hoe bekritiseerd David Enoch dit argument? 
 +  * Kleine vragen 
 +    * Wat zijn de verschillen tussen de ethiek van Nietzsche en het ethisch egoïsme? 
 +    * Wat is libertalisme? 
 +    * 'Om moreel goed te handelen, moet je geluk hebben'. Bespreek voor een utilitarist, deontoloog en deugdenethicus. 
 +  * Opdracht: je bereidt ongeveer 7 ethische stellingen voor op voorhand (argumenten pro of contra, o.b.v. de eigen mening en gegrond in bestaande argumenten, geholpen door artikels die De Mesel aanbiedt) en je krijgt één van die stellingen op het examen die je moet beargumenteren. 
 + 
 +==== 2017-2018 (Benjamin De Mesel) ==== 
 + 
 +  * Leg het Cornell realisme uit. 
 +  * Wat is simpel subjectivisme? 
 +  * Wat is het verschil tussen de fabilistische en infabilistische opvatting bij het funderingsdenken? 
 +  * Leg meningsverschillen in de verschillende meta-ethische theorieën uit 
 +  * Definitie Bentham.. Is de combinatie van daadwerkelijke gevolgen en handelingsutilitarisme mogelijk? 
 +  * Met tekstfragment: waarom kunnen slechte mensen aan de macht komen als we double doctrine niet volgen? 
 +  * Waarom is Nietzsche zijn ethiek een deugdenethiek? in welk opzicht verschilt deze van die van aristoteles 
 +  * Is moraal typisch menselijk? licht je antwoord toe aan de hand van de bevindingen van Michael tomasello 
 +  * Vraag bij tekst kant: waarom is het voor kant niet toegestaan valse beloftes te maken 
 +  * Verschil tussen regel- en handelingsutilitarisme, verschil tussen specifieke en type handelingen en verschil tussen regeluti. en type handelingen 
 +  * Wat is een niet-basale overtuiging? 
 +  * Hoe staat Kant tegenover zelfmoord? (je krijgt de tekst) (grote vraag) 
 +  * Je hebt steeds verboden handelingen enzo maar hoe hoe zit het moet toegelaten handelingen? Leg uit voor consequentialist en deontoloog(kleine vraag) 
 +  * Wat is het verschil tussen simpel subjectivisme en emotivisme? (kleine vraag) 
 +  * 'Defintie nutsprincipe Bentham' wat wordt er bedoeld met 'tendens'? Past dit bij een handelsutilitarisme met daadwerkelijke gevolgen en specifieke handelingen? (grote vraag)  
 +  * 'Wat moreel verkeerd is, is niet moreel toegestaan' wat zeggen de vergissingsethici hierover? (kleine vraag) 
 +  * Kant cathegorische en hypothetische imperatief
  
 ==== 2014-2015 (Bart Raymaekers) ==== ==== 2014-2015 (Bart Raymaekers) ====
opo/nl/ba1/sem2/moraalfilosofie.1448958635.txt.gz · Last modified: 01-12-2015 09:30 by praesidium